7 cô vợ xinh đẹp của Vi Tiểu Bảo ở ChinaJoy '08

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    Đập vào mắt người tham quan tại khu trưng bày của Sohu tại triển lãm Thượng Hải là những mỹ nữ mặc cosplay của trò chơi Lộc đỉnh ký.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2008/07/3B9AE677