665 sáng kiến làm lợi gần 21, 5 tỉ đồng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Ngày 30-12, Tổng Công ty Liksin đã tổng kết phong trào sáng kiến cải tiến năm 2008. Năm nay, tập thể lao động toàn tổng công ty đã thực hiện 514 sáng kiến, làm lợi gần 9 tỉ đồng (tăng 31% so với năm 2007)

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/250785.asp