66 giờ truy bắt hai tên “Sida”

    Báo Đầu Tư
    1 đăng lạiGốc

    (CATP) “Tao bị Sida, có tiền, vàng đưa ra không tao giết chết” - một nhóm thanh niên vào hát karaoke và “cắn” thuốc... cảm cúm (nhưng “nổ” là thuốc lắc) rồi đập vỡ chai bia tự rạch tay và hù dọa như vậy với 3 tiếp viên...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/trat_tu_xa_hoi/2008/10/20081022.594