Ký ức ngày trở về của đoàn quân chiến thắng

Ký ức ngày trở về của đoàn quân chiến thắng

65 năm trước- Ngày về lịch sử!

65 năm trước- Ngày về lịch sử!

Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tại 'Ký ức Hà Nội - 65 năm'

Tái hiện hình ảnh đoàn quân giải phóng tại 'Ký ức Hà Nội - 65 năm'

Chùm ảnh cực giá trị Hà Nội những ngày đầu giải phóng

Chùm ảnh cực giá trị Hà Nội những ngày đầu giải phóng

Xúc động nhìn lại hình ảnh đoàn quân giải phóng về tiếp quản Thủ đô

Xúc động nhìn lại hình ảnh đoàn quân giải phóng về tiếp quản Thủ đô

Ngắm những công trình gắn liền với lịch sử 65 năm ngày giải phóng Thủ đô

Ngắm những công trình gắn liền với lịch sử 65 năm ngày giải phóng Thủ đô

Hà Nội, 65 năm một chặng đường hào hùng

Hà Nội, 65 năm một chặng đường hào hùng

Vẹn nguyên ký ức Ngày giải phóng Thủ đô

'Tiến về Hà Nội' - Bài hát 'tiên tri' ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

'Tiến về Hà Nội' - Bài hát 'tiên tri' ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

65 năm giải phóng Thủ đô - Hà Nội có một 'mùa thu năm ấy'

65 năm giải phóng Thủ đô - Hà Nội có một 'mùa thu năm ấy'

Ký ức về những ngày tháng hào hùng

Ký ức về những ngày tháng hào hùng

Ký ức thiêng liêng của Lễ chào cờ lịch sử đầu tiên giải phóng Thủ đô

Ký ức thiêng liêng của Lễ chào cờ lịch sử đầu tiên giải phóng Thủ đô

Ký ức ngày về tiếp quản Thủ đô

Ký ức ngày về tiếp quản Thủ đô

Chủ trì lễ chào cờ ngày 10/10 tại Hà Nội là ai?

Hà Nội rực rỡ chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô

Hà Nội rực rỡ chào mừng Ngày giải phóng Thủ đô

Người Hà Nội tràn đầy cảm xúc với những ký ức tháng 10 lịch sử

Người Hà Nội tràn đầy cảm xúc với những ký ức tháng 10 lịch sử

65 năm vẫn vẹn nguyên ký ức ngày Giải phóng Thủ đô

65 năm vẫn vẹn nguyên ký ức ngày Giải phóng Thủ đô

Những 'nhân chứng lịch sử' sau 65 năm giải phóng Thủ đô

Những 'nhân chứng lịch sử' sau 65 năm giải phóng Thủ đô

Nhớ về những ngọn cờ đặc biệt

Nhớ về những ngọn cờ đặc biệt

Ngắm nhìn những địa danh lịch sử gắn liền với giải phóng Thủ đô qua 65 năm

Hình ảnh hiếm về ngày Giải phóng Thủ đô năm 1954

Hình ảnh hiếm về ngày Giải phóng Thủ đô năm 1954

Hà Nội: Tái hiện lễ chào cờ lịch sử trong ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Tái hiện lễ chào cờ lịch sử trong ngày Giải phóng Thủ đô