64 triệu USD cho dự án giáo dục trung học cơ sở vùng khó khăn nhất

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    QĐND Online - Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Khởi động dự án giáo dục trung học cơ sở (THCS) vùng khó khăn nhất. Dự án được thực hiện từ tháng 6-2008 đến tháng 6-2014 với tổng số vốn 64 triệu USD, trong đó 50 triệu USD là nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), số còn lại là nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.xahoi.giaoduc.41396.qdnd