630 triệu USD cho cải cách doanh nghiệp nhà nước

Khoản vay này nhằm hỗ trợ chuyển đổi một số DNNN và các công ty thành viên; lành mạnh hóa bảng cân đối kế toán, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp

Ngày 27/9, Ngân hàng Nhà nước (đại diện cho Chính phủ Việt Nam) và Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) ký kết kế hoạch cấp vốn trị giá 630 triệu USD cho chương trình "Cải cách doanh nghiệp nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty". Khoản vay này nhằm hỗ trợ chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước và các công ty thành viên; lành mạnh hóa bảng cân đối kế toán, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua việc tái cấu trúc tài chính; đổi mới quy trình hoạt động... Dự kiến khoản vay sẽ chia làm 3 giai đoạn tương ứng với các dự án: 1, 2 và 3. Trong đó, dự án 1 trị giá 130 triệu USD với 3 đơn vị đầu tiên được chọn thí điểm cho vay lại từ Chính phủ Việt Nam là Tập đoàn Sông Đà, Tổng công ty đường sông miền Nam, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng doanh nghiệp. Phát biểu tại lễ ký kết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết, sự tài trợ của Ngân hàng ADB cho chương trình này đã khẳng định những cam kết của ADB trong việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam sử dụng hiệu quả các nguồn lực đang có tại khu vực doanh nghiệp nhà nước cũng như nâng cao tính cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các đơn vị này. Đây là cơ hội tốt góp phần giúp Việt Nam phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng phát triển./. Theo TTXVN