60 tuổi vẫn đi thi tốt nghiệp THPT

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT -Trao đổi qua điện thoại, cô Bảy Hoa cho biết: "Hồi trẻ, cô không được đi học nên thiệt thòi. Nay đã rảnh rỗi nên tự học để hiểu biết thêm".

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=153938