60 triệu USD để cải thiện y tế tại các tỉnh miền núi phía Bắc

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    (HNMO) - Ngày 10/7, đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Hiệp định Tín dụng cho một dự án trị giá 60 triệu USD nhằm cải thiện bệnh viện cấp huyện và cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/173466