60 triệu cổ phiếu IPA lên sàn UPCoM

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã đưa 60 triệu cổ phiếu IPA lên giao dịch trên sàn UPCoM, với giá tham chiếu 10.000 đồng/CP vào ngày 17/6.

60 triệu cổ phiếu IPA lên sàn UPCoM - Ảnh 1

IPA hoạt động theo mô hình công ty đầu tư, tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chính: dịch vụ tài chính; đầu tư công ty tư nhân; kinh doanh năng lượng và đầu tư vào các dự án bất động sản. Các hoạt động kinh doanh được IPA phát triển theo hướng lấy mảng dịch vụ tài chính làm nền tảng để phát triển các mảng hoạt động khác. Kinh doanh bất động sản được định hướng mang lại doanh thu và lợi nhuận trong trung hạn và dài hạn…

Trong mảng dịch vụ tài chính, IPA đầu tư vào CTCP Giải pháp phần mềm Tài chính IPA (FSS), CTCP Dịch vụ HOMEDIRECT, CTCK VNDIRECT... Tổng mức đầu tư của IPA tại VNDIRECT theo Báo cáo tài chính năm 2015 là 390,9 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Trong ngành thủy điện, IPA đang đầu tư vào Nhà máy Thủy điện Nậm Phàng và CTCP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh…

H.Hòe