60% số bản thỏa ước lao động tập thể mang tính hình thức

(ĐĐK) Đánh giá được đưa ra tại hội thảo “Thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ở Việt Nam - Kinh nghiệm quốc tế” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trong 2 ngày 25 và 26-9 tại TP. Hồ Chí Minh. Báo cáo nêu rõ, hiện nay việc triển khai TƯLĐTT cấp doanh nghiệp (DN) cũng như việc thí điểm ở một số cấp, ngành chưa được rộng khắp. 60% số bản TƯLĐTT nặng về hình thức và sao chép luật, ít có lợi cho người lao động và không thể hiện được trách nhiệm từ phía người sử dụng lao động.

Lê Anh