60 năm điện ảnh cách mạng Nam Bộ

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Điện ảnh Nam bộ thường được gọi là "Điện ảnh bưng biền" ra đời ngày 15-10-1947. Điện ảnh Nam bộ ra đời trong những tháng năm đầu toàn quốc khách chiến chống Pháp, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ và đã để lại một dấu son không thể phai nhạt trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=110016&sub=80&top=43