60 chiến sỹ hành quân dã ngoại giúp dân xây dựng nông thôn mới

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, trong những ngày này, 60 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 841 đã hành quân về địa bàn xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) giúp địa phương xây dựng nông thôn mới.

Nóng bức, mệt nhọc nhưng các chiến sỹ vẫn nở nụ cười

Nhanh tay cho đồng đội kịp trộn hồ

tích cực tham gia xây dựng mương thoát nước...

...phát quang bụi rậm, hành lang an toàn giao thông, dọn vệ sinh môi trường...

Đến thời điểm này xã Thạch Sơn đã hoàn thành 13/20 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới

...các tiêu chí còn lại địa phương xác định khó khăn nhất như: Giao thông, trường học, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cơ sở vật chất văn hóa đang được Trung đoàn 841 giúp sức

Lãnh đạo Trung đoàn 841 kiểm tra tiến độ giúp xã Thạch Sơn xây dựng nông thôn mới

Văn Đức