6 tháng, KienlongBank vượt một nửa kế hoạch lợi nhuận năm 2022

Quý 2 năm 2022, KienlongBank công bố lợi nhuận ròng đạt 176,9 tỉ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 348,24 tỉ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch của năm nay.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UPCoM: KLB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 với thu nhập lãi thuần đạt 505,45 tỉ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận 92,27 tỉ đồng. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh gấp 2,5 lần so với quý 2 năm ngoái, đạt hơn 13,9 tỉ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác đạt 26,12 tỉ đồng.

Do đó, kỳ này KienlongBank ghi nhận 221,28 tỉ đồng tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng 115% so mức 103,08 tỉ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu nhập lãi thuần đạt 948,91 tỉ đồng. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 157,3 tỉ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gấp 4 lần, đạt 44,1 tỉ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế KienlongBank mang về hơn 348,24 tỉ đồng. Với kết quả này, KienlongBank đã thực hiện được 52% kế hoạch lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Tại thời điểm 30-6-2022, tổng dư nợ cấp tín dụng tại KienlongBank đạt mức 39.398 tỉ đồng. Tổng tài sản hợp nhất ghi nhận 73.735 tỉ đồng. Về huy động vốn, tổng tiền gửi khách hàng ghi nhận 67.186 tỉ đồng. Kỳ này, tỷ lệ nợ xấu toàn hàng của KienlongBank duy trì ở mức thấp (dưới 2%), chỉ còn 1,35%.

Đặc biệt, kết thúc quý 2, số lượng nhân sự làm việc trên toàn hệ thống KienlongBank đã tăng lên 3.419 người (tăng 134 người so với kỳ trước). Tổng thu nhập của cán bộ nhân viên toàn hệ thống kỳ này tăng gần 34% so với kỳ trước. Trong 8 tháng vừa qua, KienlongBank đã có 2 đợt điều chỉnh lương cho toàn thể cán bộ nhân viên với mức tăng lương toàn hệ thống khoảng 20%.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2-2022.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC hợp nhất quý 2-2022.

Được biết, trong năm nay, KienlongBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 660 tỉ đồng, tổng nguồn vốn huy động đạt 77.700 tỉ đồng, tổng tài sản đạt 85.000 tỉ đồng và tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, KienlongBank đã đảm bảo và gần như hoàn thành các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch đã đề ra.

Có thể thấy rằng, nhờ tăng trưởng về quy mô khách hàng, nỗ lực chuyển đổi số hóa và tự động hóa, đi đôi với hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ không ngừng nghỉ trong thời gian vừa qua đã góp phần không nhỏ cho bức tranh kinh doanh nửa đầu năm của KienlongBank.

Hệ thống máy giao dịch tự động thế hệ mới STM (Smart Teller Machine) tại KienlongBank.

Hệ thống máy giao dịch tự động thế hệ mới STM (Smart Teller Machine) tại KienlongBank.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra trước đó, KienlongBank cũng đặt quyết tâm và xác định tập trung chuyển đổi số vẫn là nòng cốt, kim chỉ nam phát triển lâu dài theo xu hướng tất yếu của thế giới. Từ đó, KienlongBank tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hiện đại vào các sản phẩm, dịch vụ của Ngân hàng. Đồng thời, Ngân hàng cũng nâng cao công tác quản trị theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, giám sát đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đáp ứng yêu cầu Basel II và quy định của NHNN.

Cũng trong năm 2022, KienlongBank sẽ thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 3.652 tỉ đồng lên 4.231 tỉ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 16%. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn cho đầu tư kinh doanh, nguồn vốn cho đầu tư tài sản cố định, các hệ thống công nghệ thông tin cùng các trang thiết bị cơ sở vật chất, mở rộng hệ thống mạng lưới hoạt động của ngân hàng.

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/6-thang-kienlongbank-vuot-mot-nua-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2022/