6 tháng, giải ngân đầu tư công trong nông nghiệp ước đạt gần 36%

  237 liên quanGốc

  Bộ NN&PTNT cho biết, trong 6 tháng đầu năm, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công của ngành ước đạt 3.528 tỷ đồng, bằng 35,83% kế hoạch.

  Bộ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để giải ngân nhanh các công trình, dự án, góp phần tác động đến tăng trưởng và phục vụ cho sản xuất cũng như phòng chống thiên tai, đặc biệt các dự án quan trọng, quy mô lớn. Bộ đã tổ chức định kỳ, đột xuất các hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản, kiểm tra, giám sát để kịp thời nhận diện vướng mắc của từng dự án, chủ đầu tư. Đồng thời, có giải pháp cụ thể tháo gỡ, đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Tại các cuộc giao ban toàn ngành về xây dựng cơ bản, Bộ đã chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 ngay từ những tháng đầu năm.

  Theo Bộ NN&PTNT, năm 2021 là năm kết thúc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020, nhiều dự án phải hoàn thành, bảo đảm mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt. Với việc chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các đơn vị nên các chủ đầu tư, chủ dự án đã khắc phục khó khăn, xử lý tốt các vướng mắc trong triển khai dự án, thúc đẩy giá trị giải ngân các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu và đạt mức trung bình chung của cả nước. Bộ đã điều chỉnh linh hoạt, kịp thời vốn kế hoạch giữa các dự án đảm bảo đáp ứng khả năng giải ngân cao nhất của từng dự án. Riêng trong tháng 5 đã có hai văn bản điều chỉnh kế hoạch vốn 412 tỷ đồng cho các dự án trái phiếu Chính phủ và ODA.

  Đến nay, Bộ đã rà soát và dự kiến giải ngân cả năm 2021 đạt 100% kế hoạch phần vốn trong nước được giao. Đối với phần vốn nước ngoài phấn đấu giải ngân đến mức tối đa do gặp một số vướng mắc về quy định xuất xứ nguyên vật liệu theo Hiệp định đã ký với nhà tài trợ, quy định của Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25-5-2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài không cho sử dụng vốn nước ngoài để thanh toán thuế và một số chi phí khác.

  B. H

  Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_245037_6-thang-giai-ngan-dau-tu-cong-trong-nong-nghiep-uoc-dat-gan-36-.aspx