6 tháng đầu năm: HAGL công bố lãi 915,68 tỷ đồng

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=86435