6 tháng đầu năm, doanh thu của tập đoàn TKV tăng 124% so với cùng kỳ

  Báo Công Thương
  407 liên quanGốc

  6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt doanh thu 79.937 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch, bằng 124% so với cùng kỳ.

  Trong đó, doanh thu than đạt 47.797 tỷ đồng, đạt 64 % kế hoạch, bằng 124% so với cùng kỳ. Doanh thu khoáng sản đạt 12.254 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch, tăng 58% so với cùng kỳ; Sản xuất, bán điện đạt 6.216 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch và bằng 98% so với cùng kỳ; Sản xuất cơ khí đạt 1.759 tỷ đồng, đạt 64 % kế hoạch và bằng 130% so cùng kỳ; Sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đạt 2.991 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch và bằng 106% so cùng kỳ; Sản xuất kinh doanh khác 8.919 tỷ đồng đạt 55% kế hoạch, bằng 118% so với cùng kỳ.

  Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Tập đoàn dự kiến đạt khoảng 2.000 tỷ đồng.

  6 tháng đầu năm, than giao các nhà máy nhiệt điện tháng 6/2022 dự kiến đạt 2,96 triệu tấn, đạt 80% kế hoạch điều hành tháng và bằng 87% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Trong tháng 6 tình hình cung cấp than của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và tồn kho than các nhà máy nhiệt điện đã có sự chuyển biến rõ rệt, tồn kho tại các nhà máy nhiệt điện phần lớn đảm bảo trên 14 ngày ngoại trừ một số nhà máy nhiệt điện nhận than đường biển như Duyên Hải 1, Vĩnh Tân 2 và Vũng Áng có số ngày vận hành khả dụng thấp hơn.

  Hoạt động khai thác than tại mỏ

  Hoạt động khai thác than tại mỏ

  Hiện nay việc huy động tàu biển tương đối khó khăn do giá nhiên liệu liên tục tăng cao, cước vận chuyển quốc tế và cước vận chuyển các mặt hàng khác cao hơn cước vận chuyển than điện nên các đơn vị vận chuyển chỉ bố trí một số lượng tàu vừa đủ để quay vòng vận chuyển than cho TKV.

  Than cấp cho hộ phân bón dự kiến đạt 175 nghìn tấn/258 nghìn tấn kế hoạch điều hành tháng, tương đương 68%.

  Than cấp cho xi măng dự kiến đạt 210/220 nghìn tấn kế hoạch điều hành tháng, tương đương 95%. Nhu cầu lấy hàng của các đơn vị xi măng cao và sẵn sàng nhận hàng nếu TKV có đủ than cung cấp.

  Về than xuất khẩu, hiện lượng than xuất khẩu dự kiến chưa thực hiện hết khối lượng kế hoạch điều hành tháng. Theo diễn biến tình hình thị trường than thế giới, nguồn than từ Nga có giá rẻ nên các nhà nhập khẩu tranh thủ cơ hội mua những chuyến hàng giá rẻ.

  Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, các nhà máy điện Cao Ngạn, Na Dương, Đông Triều, Sơn Động, Nông Sơn, Thủy điện Đồng Nai 5 vận hành đảm bảo an toàn, ổn định. Riêng Nhiệt điện Cẩm Phả, tổ máy số 2 dừng để sửa chữa tuabin kể từ ngày 22/01/2022 đến nay chưa hoàn thành, sản lượng điện của Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả trong 6 tháng đạt rất thấp, dự kiến sản lượng đạt 1.147,6 triệu kWh, bằng 39,8% kế hoạch năm (kế hoạch 2.880 triệu kWh).

  Trong tháng 7, Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) dự kiến đạt một số chỉ tiêu: Than nhập khẩu sản xuất đạt 3,3 triệu tấn, tiêu thụ than 4 triệu tấn (trong đó xuất khẩu 120 ngàn tấn; hộ điện 3 triệu tấn, hóa chất 260 ngàn tấn, xi măng 220 ngàn tấn, hộ khác 400 ngàn tấn).

  TKV cũng sẽ xem xét rà soát, cân đối sản lượng than sản xuất - tiêu thụ ở mức phù hợp nhất để điều hành, đảm bảo có hiệu quả cao trong năm 2022, đồng thời có nguồn sản lượng chuẩn bị cho năm 2023 và các năm sau.

  Trong Quý III/2022, TKV sẽ tiếp tục triển khai việc tiêu thụ than pha trộn (5a.10, 6a.10) cho khách hàng ngoài hộ điện để tăng thêm nguồn cung cấp than đáp ứng nhu cầu sử dụng than của khách hàng; chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng kỹ thuật cơ bản, tăng tối đa khối lượng đất bóc, lò đào trong 6 tháng cuối năm. Tăng cường các giải pháp linh hoạt để tiêu thụ đồng và các đảm bảo nhu cầu vật tư cho khối khoáng sản như xút, chất trợ lắng ... đảm bảo cho sản xuất không bị đứt gãy.

  PV

  Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/6-thang-dau-nam-doanh-thu-cua-tap-doan-tkv-tang-124-so-voi-cung-ky-182084.html