6 tháng đầu năm, ACB phát sinh khoản nợ xấu 'khủng'

Theo báo cáo của Ngân hàng ACB, có 585 tỷ đồng nợ xấu mới phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2017. Vậy, nợ xấu của ACB sẽ được xử lý như thế nào ? Đây là điều mà các cổ đông cũng như dư luận đang rất quan tâm.

Theo khảo sát, đã có 12 ngân hàng công bố Báo cáo tài chính bán niên (bao gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV, ACB, MBB, Eximbank, VIB, VPBank, Techcombank, NCB, SHB và Sacombank) cho thấy, tổng nợ xấu ở mức hơn 65,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm.

Hầu hết, nợ xấu của các ngân hàng đều có xu hướng tăng lên. uy vậy, nhờ đẩy mạnh tín dụng trong 6 tháng đầu năm nên chỉ có 5/12 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu tăng so với đầu năm như ACB, VIB, Techcombank, NCB...

6 tháng đầu năm, ACB phát sinh khoản nợ xấu 'khủng' - Ảnh 1

Đến hết quý II/2017, nợ xấu của ngân hàng ACB là hơn 2 nghìn tỷ đồng, tăng tới 41,2% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,1%, trên tổng dư nợ tăng khá mạnh so với mức 0,87% hồi đầu năm nhưng thấp hơn mức 1,23% tại thời điểm cuối tháng 6/2016. Như vậy có 585 tỷ đồng nợ xấu mới phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2017 và phần lớn là nợ Nhóm 3 (73 tỷ đồng) và Nhóm 4 (564 tỷ đồng). Trong khi đó nợ Nhóm 5 giảm 52 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, ACB chỉ xóa 27 tỷ đồng nợ xấu, thấp hơn 26,95% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động 6 tháng đầu năm của ACB tăng 43,46% so với cùng kỳ là 3.222 tỷ đồng, chủ yếu do 649 tỷ đồng chi phí dự phòng đối với các khoản phải thu khác. Chi phí dự phòng tăng 160,87% so với cùng kỳ, lên 966 tỷ đồng. Trong đó: 855 tỷ đồng là chi phí dự phòng nợ xấu thông thường, tăng 261,32% so với cùng kỳ năm trước; 110,75 tỷ đồng là chi phí dự phòng cho trái phiếu VAMC, giảm 23,11% so với cùng kỳ năm trước.

/**/

ACB không công bố chi tiết về chi phí dự phòng trích lập riêng cho nhóm 6 công ty của bầu Kiên (G6). Trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, ACB còn 1.427 tỷ đồng cho vay nhóm G6 với chi phí dự phòng cụ thể lũy kế là 194 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm chưa kiểm toán cũng cho thấy lợi nhuận trước thuế tăng 52,36% so với cùng kỳ đạt 1.262 tỷ đồng. Theo đó, ngân hàng đã hoàn thành 54,88% kế hoạch cả năm, là 2.300 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 11,17% so với đầu năm, đạt 230,18 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn là 34,52 nghìn tỷ đồng, chiếm 15% tổng tiền gửi khách hàng.

Cho vay khách hàng tăng 11,15% so với đầu năm đạt 181,61 nghìn tỷ đồng, trong đó cho vay ngắn hạn chiếm 53,94% tổng dư nợ. Tiền gửi khách hàng tăng 11,17% so với đầu năm, đạt 230,18 nghìn tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn là 34,52 nghìn tỷ đồng, chiếm 15% tổng tiền gửi khách hàng.

Như vậy, dù lợi nhuận có tăng nhưng "nợ xấu" luôn là vấn đề đáng ngại của các ngân hàng nói chung và ACB nói riêng.Tốc độ xử lý nợ xấu của các ngân hàng được quyết định bởi tăng trưởng của lợi nhuận hoạt động, và khoản nợ xấu "khổng lồ" sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của ACB trong thời gian tới.

Mai An