6 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có đơn phản ánh

  107 liên quanGốc

  Theo báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, 6 người trúng cử có đơn thư phản ánh.

  Ngày 20-7, tiếp tục chương trình phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

  Theo báo cáo, cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định tại Điều 78 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

  Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ nhất

  Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 của tỉnh Bình Dương. Như vậy, có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố vào ngày 10-6-2021.

  Về việc tiếp nhận xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết có 493 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh.

  Có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh. Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  "Tuy nhiên, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội đồng bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở. Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc 6 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV" - bà Nguyễn Thị Thanh báo cáo trước Quốc hội.

  Trên cơ sở báo cáo của Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã thảo luận kỹ lưỡng, biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

  Minh Chiến - Văn Duẩn

   Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/thoi-su/6-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-co-don-phan-anh-2021072009445854.htm