'6 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh'

  Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh về sáu người trúng cử đại biểu Quốc hội và khẳng định 'các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở'.

  Sáng 20-7, tại phiên khai mạc, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) khóa XIV Nguyễn Thị Thanh đã báo cáo QH về kết quả xác nhận tư cách đại biểu (ĐB) QH khóa XV.

  Các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước và các đại biểu Quốc hội làm lễ chào cờ tại phiên khai mạc. Ảnh: Quochoi.vn

  Bà Nguyễn Thị Thanh cho hay cử tri cả nước bầu đủ 500 ĐBQH khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định tại Điều 78 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

  Hội đồng Bầu cử quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử ĐBQH đối với một trường hợp tại đơn vị bầu cử ĐBQH số 1 của tỉnh Bình Dương. “Như vậy, có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV được công bố vào ngày 10-6”- bà Thanh nói.

  Bà Nguyễn Thị Thanh sau đó thông tin việc tiếp nhận xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo về người trúng cử ĐBQH khóa XV đến thời điểm ngày 12-7, thời hạn cuối cùng để xem xét, giải quyết đơn thư.

  Theo đó, có 493 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh; có sáu người trúng cử ĐBQH có đơn phản ánh.

  Bà Thanh cho biết các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Tuy nhiên, theo bà Thanh, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách ĐBQH khóa XV đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội đồng bầu cử quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định “các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở”.

  “Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và Tiểu ban Nhân sự đã thống nhất báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc sáu người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách ĐBQH khóa XV”- bà Thanh nói và cho biết sau khi thảo luận kỹ lưỡng, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia có mặt 100% biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách ĐBQH khóa XV.

  ĐỨC MINH- CHÂN LUẬN

   Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/6-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-co-don-phan-anh-1002014.html