6 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh đều bảo đảm đủ tư cách

  107 liên quanGốc

  Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia cho biết, trong số 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố vào ngày 10/6/2021, có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh. Tuy nhiên, 6 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

  Sáng ngày 20/7, sau Lễ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình bày Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. Bà Nguyễn Thị Thanh thông tin, ngày 12/7/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã họp phiên thứ 8 để xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

  Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Hôịi đồng bầu cử Quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự.

  Theo đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín; đảm bảo yêu cầu dân chủ, đúng pháp luật.

  Việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được tổ chức công khai, dân chủ, đúng pháp luật; các bước lập danh sách, công bố danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử được tiến hành đúng quy trình, thời gian theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

  Cử tri cả nước bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử theo đúng nguyên tắc xác định người trúng cử được quy định tại Điều 78 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

  Hội đồng bầu cử Quốc gia đã quyết định không xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội đối với một trường hợp tại đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 1 của tỉnh Bình Dương. Như vậy, có 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV được công bố vào ngày 10/6/2021.

  Đáng chú ý, theo bà Nguyễn Thị Thanh, trong số 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thì có 6 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh. “Các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành xem xét đơn phản ánh theo đúng quy định của pháp luật và kết luận các đơn phản ánh không đủ điều kiện để giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo”, bà Thanh thông tin.

  Bà Thanh cho biết, với tinh thần thận trọng, lắng nghe, để giúp Hội đồng bầu cử Quốc gia xem xét, quyết định xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đảm bảo chặt chẽ, đúng pháp luật, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia đã yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ thông tin trong các đơn phản ánh và khẳng định các thông tin nêu trong đơn là không có cơ sở.

  6 người có đơn phản ánh đều bảo đảm tiêu chuẩn, đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV. “Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, với sự thống nhất cao, tất cả các thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia có mặt 100% biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận 499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV”, bà Thanh thông tin.

  Đỗ Đạt

   Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/6-nguoi-trung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-co-don-phan-anh-deu-bao-dam-du-tu-cach-126531.html