6 điểm đáng chú ý của tiêu dùng 9 tháng

    3 đăng lạiGốc

    Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã tăng trên 23% so với cùng kỳ năm trước...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=19&home=detail&id=eeec9d4c251e5b&page=category