6 cách biến bạn thành ảo thuật gia ngay lập tức

Bạn có thể vận dụng 6 thủ thuật đơn giản dưới đây để tự biến mình thành ảo thuật gia tài ba trước mặt mọi người.

Video: 6 thủ thuật đơn giản biến bạn thành ảo thuật gia ngay lập tức:

Nguồn video: YouTube/MrGear.