6 cá nhân thuộc Bộ Tài chính nhận Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tư pháp'

Ngày 19/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức giao ban công tác pháp chế bộ, ngành năm 2016. Tại đây, cơ quan này cũng đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" cho các cá nhân làm công tác xây dựng pháp luật ở các bộ, ngành, trong đó có 6 cá nhân thuộc Bộ Tài chính.

6 cá nhân thuộc Bộ Tài chính nhận Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tư pháp' - Ảnh 1

Ông Phạm Phan Dũng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước - Bộ Tài chính (thứ 2 từ trái sang) đón nhận Kỷ niệm chương từ đại diện của Bộ Tư pháp trao tặng.

6 cá nhân trên cụ thể gồm:

Ông Phạm Phan Dũng - Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ;

Ông Ngô Hữu Lợi - Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Ông Nguyễn Quang Tiến - Vụ trưởng, Phó Trưởng Ban Cải cách và hiện đại hóa, Tổng cục Thuế;

Bà Bùi Thanh Ngà - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Ông Vũ Văn Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan;

Ông Bùi Văn Thịnh - Phó Trưởng phòng, Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan.

Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" được trao tặng cho các cá nhân đã có nhiều công lao, đóng góp xây dựng cho ngành Tư pháp Việt Nam.

PV.