6/63 tỉnh thành đạt chỉ tiêu về KHHGĐ năm 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ước tính số trẻ em sinh ra là con thứ 3 trong cả năm 2008 sẽ là 142.485 cháu. Trong đó, 9 tháng đầu năm 2008, số trẻ em sinh ra là con thứ 3 là 93.053 cháu, so với cùng kỳ năm 2007 toàn quốc tăng 8.202 cháu (tăng 10%)

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=108865