6,5 ngàn lượt khách đến tham quan Bảo tàng Đồng Nai

Trong tháng 2-2024, Bảo tàng Đồng Nai đã đón 6,5 ngàn lượt khách đến tham quan các phòng trưng bày, triển lãm bảo tàng, tìm hiểu văn hóa, lịch sử.

Bên cạnh kiểm tra một số di tích xếp hạng là cơ sở tín ngưỡng - tôn giáo trên địa bàn tỉnh, Bảo tàng Đồng Nai đã xây dựng kế hoạch kiểm kê lễ hội truyền thống các dân tộc tại 2 huyện Cẩm Mỹ và Thống Nhất; sưu tầm hiện vật trôi nổi.

Ngoài ra, bảo tàng lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội Kỳ yên đình Nguyễn Hữu Cảnh (phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) và miếu Tổ Sư (phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa).

L.Na

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202403/65-ngan-luot-khach-den-tham-quan-bao-tang-dong-nai-489524a/