6.409 cán bộ quản lý, giáo viên tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè

  Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
  23 liên quanGốcBR-VT

  Ngày 9/8, Thành ủy Vũng Tàu khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và viên chức ngành giáo dục TP. Vũng Tàu theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

  Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo về định hướng ngành giáo dục TP. Vũng Tàu tại buổi khai giảng lớp học bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, viên chức ngành giáo dục TP. Vũng Tàu năm 2022.

  Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo về định hướng ngành giáo dục TP. Vũng Tàu tại buổi khai giảng lớp học bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, viên chức ngành giáo dục TP. Vũng Tàu năm 2022.

  6.409 học viên đã được bà Ngô Thị Liên, Giảng viên chính, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh truyền đạt chuyên đề: Nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ 4, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  409 học viên là cán bộ quản lý ngành giáo dục trên địa bàn TP. Vũng Tàu tham dự trực tiếp tại lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022.

  409 học viên là cán bộ quản lý ngành giáo dục trên địa bàn TP. Vũng Tàu tham dự trực tiếp tại lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2022.

  Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin về tình hình thế giới và trong nước nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2022; Những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương và Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 về “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, thích ứng an toàn, linh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Vũng Tàu”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của trường.

  Tin, ảnh: AN NHIÊN

  Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202208/6409-can-bo-quan-ly-giao-vien-tham-gia-lop-boi-duong-chinh-tri-he-957304/