578 doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp yêu cầu các cơ quan công khai danh sách 578 doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

578 doanh nghiệp cổ phần hóa nhưng chưa niêm yết - Ảnh 1

Theo Bộ Tài chính, tổng hợp các báo cáo của 14 Bộ, 41 địa phương, 29 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước cho thấy, có 578 DN đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ công khai danh sách 578 DN này trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục tổng hợp đầy đủ danh sách các DN đã cổ phần hóa còn lại nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán đến ngày 31-12-2016, trong đó tách riêng số lượng, danh sách DN đủ điều kiện nhưng không niêm yết để báo cáo Thủ tướng.

Việc DN cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ gây ra nhiều tiêu cực tới thị trường, phát sinh tranh chấp liên quan đến chuyển nhượng cổ phiếu đang trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

PV