57% người Nhật muốn Chính phủ ưu tiên giải quyết vấn đề tăng giá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Văn phòng Nội các Nhật Bản đã tiến hành điều tra dư luận với 10.000 người từ 20 tuổi trở lên trong tháng 6 và nhận được 6.146 câu trả lời, chiếm 62% số người được hỏi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=86528