57.536 căn nhà đại đoàn kết được xây từ Quỹ “Vì người nghèo”

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Năm 2008, MTTQ các cấp đã động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực vượt qua khó khăn. Các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”... mang lại hiệu quả cao. Cũng trong năm, Quỹ “Vì người nghèo” bốn cấp đã thu được gần 610 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ đó, các cấp đã xây dựng và sửa chữa 57.536 căn nhà đại đoàn kết...

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/251074.asp