54 quốc gia tham dự Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Hội nghị quốc tế về chống buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong các ngày từ 16 đến 18-11 với sự hỗ trợ của Chính phủ Vương quốc Anh. Tham dự hội nghị có các phái đoàn cấp cao của 54 quốc gia và 10 thể chế quốc tế, các tổ chức phi chính phủ.

Hội nghị sẽ thông qua Tuyên bố Hà Nội về chống buôn bán động, thực vật hoang dã, trong đó xác định hành vi buôn bán trái phép các loài thuộc loại nguy cấp là loại hình tội phạm nghiêm trọng; đồng thời xác định các giải pháp, kế hoạch hành động tăng cường thực thi luật, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồn thiên nhiên, phát triển bền vững.

Dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các bộ, ngành chức năng, các tổ chức trong nước và nước ngoài tổ chức triển lãm về hoạt động bảo tồn, phát triển bền vững, chống buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã.