52 doanh nghiệp đoạt Giải thưởng sản phẩm Việt - hợp chuẩn WTO

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Tối 6-12, tại Hà Nội, Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam, Cục SHTT, Viện SHTT, Mạng nhãn hiệu Việt (BDI) đã trao Giải thưởng sản phẩm Việt - hợp chuẩn WTO về SHTT năm 2008 cho 52 doanh nghiệp xuất sắc.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/190128