51/63 địa phương triển khai kết nối liên thông dữ liệu hộ tịch điện tử

  Báo Năng lượng Mới
  527 liên quanGốc

  Tính đến đầu tháng 6/2022, có 51/63 địa phương triển khai kết nối liên thông dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử.

  Tính đến ngày 6/6/2022 đã có 51/63 địa phương triển khai kết nối liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử (ảnh minh họa)

  Tính đến ngày 6/6/2022 đã có 51/63 địa phương triển khai kết nối liên thông dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử (ảnh minh họa)

  Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, trong 6 tháng năm 2022, Bộ Tư pháp đã nâng cấp thêm 16 dịch vụ công từ mức độ 2 lên mức độ 3, 4. Nâng tổng số dịch vụ công mức độ 3, 4 của Bộ lên 51 dịch vụ công; kết nối thêm 19 dịch vụ công của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng tổng số dịch vụ công của Bộ kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia lên 39 dịch vụ công.

  Trên Cổng dịch vụ công quốc gia, các thủ tục hành chính, dịch vụ công thiết yếu của Bộ Tư pháp như đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử; đăng ký kết hôn... đã được các tỉnh, thành phố thực hiện.

  Tính đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố đã triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

  Đối với các thủ tục hành chính, dịch vụ công thiết yếu của Bộ Tư pháp, đến nay 63 địa phương đã triển khai về đăng ký khai sinh; đăng ký khai tử có 51/63 địa phương đã triển khai và đăng ký kết hôn có 42/63 địa phương đã triển khai.

  Đáng chú ý, tính đến ngày 6/6/2022 đã có 51/63 địa phương triển khai kết nối liên thông dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công/Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử.

  Về cấp phiếu lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp đã hoàn thành cung cấp 3 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ trên Cổng dịch vụ công của Bộ và tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia.

  Việc tái cấu trúc quy trình liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế; đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí trên môi trường điện tử cũng đang được các bộ, ngành liên quan và địa phương triển khai.

  Với mục tiêu tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của Bộ Tư pháp trên Cổng dịch vụ công quốc gia vào năm 2022, Bộ Tư pháp xác định: ngoài các nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình của Đề án 06, các đơn vị liên quan ưu tiên triển khai Dự án đầu tư Hạ tầng Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp; Phối hợp với Bộ Công an trong việc trình Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định về định danh và xác thực điện tử…

  Đồng thời, xây dựng quy trình hướng dẫn địa phương rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư; đôn đốc các địa phương cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ địa phương trong việc kết nối Hệ thống một cửa với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

  Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm 2022 các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp sẽ trình, phê duyệt đầu tư Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch; phối hợp với Bộ Công an trong việc trình Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định về định danh và xác thực điện tử.

  Xây dựng quy trình hướng dẫn địa phương rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục đôn đốc các địa phương cung cấp hiệu quả dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ địa phương trong việc kết nối hệ thống một cửa với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

  Bên cạnh đó, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn duy trì kết nối, chia sẻ. Cụ thể, Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cung cấp các thông tin đăng ký khai sinh cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cấp số định danh cá nhân cho Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Xác định rõ nguyên tắc thông tin cá nhân khi đăng ký khai sinh là thông tin gốc.

  Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục phối hợp triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu khai từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để thực hiện liên thông các thủ tục hành chính.

  Bộ Tư pháp cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát pháp luật triển khai định danh và xác thực điện tử; tích hợp thông tin cá nhân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID (trong đó tổng hợp báo cáo kết quả của 9/22 bộ, cơ quan ngang bộ và 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) theo đúng tiến độ được giao.

  H.T

  Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/5163-dia-phuong-trien-khai-ket-noi-lien-thong-du-lieu-ho-tich-dien-tu-655006.html