503 tỷ đồng cho 4 dự án nhà ở xã hội

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Từ nay đến năm 2010, TP Hà Nội dự kiến sẽ đầu tư xây dựng 4 dự án nhà ở xã hội với hình thức chung cư cao 6 tầng (bao gồm 2 dự án nhà ở cho thuê, 2 dự án nhà ở thuê mua ). Theo thẩm định của Bộ Xây dựng, các dự án này phù hợp với quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đã được xây dựng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/12/81657.cand