500 tài xế taxi bị thu hồi phù hiệu vì lái xe quá 4 giờ liên tục

Gần 500 tài xế taxi tại Hà Nội bị thu hồi phù hiệu 1 tháng vì vi phạm quy định không lái xe quá 4 giờ liên tiếp. Điều này khiến nhiều tài xế vô cùng bức xúc và trong khi thực tế điểm đỗ xe tại Hà Nội dành cho taxi còn quá ít, thì quy định trên khiến họ rơi vào tình cảnh đi không được dừng cũng chẳng xong.

Theo VTC14