500 SV "hướng nghiệp" cùng ĐH Y Dược TP.HCM

Ư

ớc tính nhu cầu nhân lực trong ngành y tế của cả nước trong giai đoạn 2008-2010 sẽ vào khoảng gần 110.000 người. Hàng năm có đến khoảng 12.000 nhân viên y tế về hưu (theo Vụ Khoa học - Đào tạo TpHCM). Nhận biết được nhu cầu thị trường nhân sự trong ngành Y tế, ngày hội thảo nghề nghiệp cho SV khối ngành Dược đã được tổ chức vào ngày 9/11/2008 tại Đại Giảng đường Khoa Dược - ĐH Y Dược Tp HCM.

Trong buổi hội thảo, các sinh viên đã được khám phá những cơ hội làm viêc không chỉ ỡ lĩnh vực thông thường là bán hàng (trình dược viên) mà còn ở các bộ phận Y khoa, Đăng ký thuốc, Quản lý Chất lượng, Nghiên cứu lâm sàng, Marketing, Tài chính, IT… Chương trình có sự tham dự của các đối tác tuyển dụng chính là công ty GlaxoSmithKline (GSK), Bayer Schering Pharma Việt Nam. Tại Hội thảo, ngoài việc giới thiệu chương trình tuyển dụng của các công ty, BTC cũng tư vấn thêm về việc định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Y dược.

Đặc biệt, các bạn sinh viên còn được giao lưu trực tiếp với đại diện nhà tuyển dụng (GSK) về cơ hội phát triển nghề nghiệp sau khi ra trường. Thông qua chương trình, công ty GSK cũng tiến hành trao học bổng cho Quỹ học bổng đào tạo Dược. Chương trình là cơ hội tốt để sinh viên tiếp cận đại diện các nhà tuyển dụng, nắm bắt thông tin tuyển dụng, cơ hội việc làm, tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, định hướng sự nghiệp. Những sinh viên nếu chưa thành công trong chương trình tuyển chọn năm nay sẽ được Công ty Nhân Việt lưu ý để giới thiệu cơ hội việc làm khác trong tương lai.

(Theo SVVN)