50% ủy viên T.Ư Mặt trận Tổ quốc là người ngoài Đảng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Hôm qua, Hội nghị lần thứ 5, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (dự kiến kéo dài 3 ngày) đã khai mạc tại Hà Nội.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Xahoi/2008/1/8/221795.tno