50% điện thoại toàn cầu do Trung Quốc sản xuất!

Theo thống kê của trung tâm khảo sát thị trường Market Intelligence Center (MIC) của Đài Loan, hơn nửa số điện thoại được bán trên toàn thế giới trong quý II năm nay được sản xuất tại Trung Quốc.