5 Trình duyệt web đặc biệt an toàn cho con trẻ

Internet là môi trường tốt để học tập và dễ tiếp cận không giới hạn cho bất cứ ai nhưng cũng tồn tại mặt xấu của nó là những nội dung thiếu lành mạnh, bạo lực, khiêu dâm. Việc trẻ em truy cập internet, các bậc cha mẹ thường lo lắng rất nhiều về việc làm thế nào để quản lý truy cập internet của con em mình.