5 thói quen làm tăng nguy cơ phát triển ung thư dạ dày

Nguy cơ ung thư dạ dày của bạn có thể giảm đáng kể bằng cách áp dụng lối sống lành mạnh.

NHẬT LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/5-thoi-quen-lam-tang-nguy-co-phat-trien-ung-thu-da-day-post777104.html