5 tháng, GTA ước đạt 4,8 tỷ đồng lợi nhuận

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    1 đăng lạiGốc

    (ĐTCK) Theo tin từ CTCP Gỗ Thuận An (GTA), lũy kế 5 tháng đầu năm doanh thu toàn Công ty đạt 95 tỷ đồng, hoàn thành 50,26% kế hoạch năm 2009. Trong đó, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu đạt 49 tỷ đồng, doanh thu từ thị trường nội địa đạt 46 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế toàn Công ty ước đạt 4,8 tỷ đồng.

    Năm 2009, theo kế hoạch GTA phấn đấu đạt 8,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 11% so với năm 2008. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng đơn hàng xuất khẩu (được xác nhận) của GTA đã đủ để Công ty sản xuất đến tháng 10. Công ty sẽ tiến hành đàm phán một số đơn hàng cho những tháng còn lại vào cuối tháng 6. Thị trường xuất khẩu của GTA vẫn tập trung chính tại Hà Lan, đóng góp 60% doanh thu xuất khẩu toàn Công ty.

    Nguồn ĐTCK: http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=20925