5 tháng đầu năm có 5 nhóm hàng xuất khẩu tăng trên 1 tỉ USD

5 tháng đầu năm 2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đạt 303,94 tỉ USD.

Ngày 17-6, theo thống kê Tổng cục Hải quan, năm tháng đầu năm 2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam đạt 303,94 tỉ USD, tăng gần 42 tỉ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 156,28 tỉ USD, tăng 20,23 tỉ USD và nhập khẩu đạt 147,66 tỉ USD, tăng 21,77 tỉ USD.

Năm tháng đầu năm 2024, thặng dư thương mại hàng hóa là 8,62 tỉ USD, giảm 1,53 tỉ USD so với mức thặng dư 10,15 tỉ USD của cùng kỳ năm ngoái.

Xét về số tuyệt đối, năm tháng đầu năm, có năm nhóm hàng xuất khẩu tăng trên 1 tỉ USD.

Dẫn đầu là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 27,01 tỉ USD, tăng 6,49 tỉ USD.

Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 18,78 tỉ USD, tăng 2,29 tỉ USD.

Điện thoại các loại và linh kiện đạt 22,4 tỉ USD, tăng 2,21 tỉ USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện đạt 3,59 tỉ USD, tăng 1,33 tỉ USD.

Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,17 tỉ USD, tăng mạnh đến 1,2 tỉ USD.

 5 tháng đầu năm Việt Nam chi hơn 11 tỉ USD nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày.

5 tháng đầu năm Việt Nam chi hơn 11 tỉ USD nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may da giày.

Về nhập khẩu, tính đến hết tháng 5, nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 147,66 tỉ USD, tăng mạnh 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, có bốn nhóm hàng nhập khẩu tăng 13,97 tỉ USD và chiếm 64% trị giá nhập khẩu tăng của cả nước.

Cụ thể, năm tháng đầu năm 2024, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 40,29 tỉ USD, tăng mạnh nhất với 27,4% tương ứng tăng 8,56 tỉ USD.

Hai thị trường chính cung cấp cho Việt Nam là Trung Quốc với 13,09 tỉ USD, tăng mạnh 56,8% và chiếm 32% trị giá nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước. Hàn Quốc với 11,81 tỉ USD, tăng 14,4% và chiếm 29%.

Tiếp đến là nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, Việt Nam nhập khẩu 18,46 tỉ USD, tăng 15%.

Thị trường chính cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam gồm Trung Quốc đạt 10,72 tỉ USD, tăng 28,8% và chiếm 58% trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nhóm hàng sắt thép các loại và sản phẩm, năm tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu 7,48 tỉ USD, tăng 26,3% tương ứng tăng 1,56 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái và xấp xỉ năm tháng của năm 2022.

Trong đó, nhập khẩu sắt thép các loại là 6,92 triệu tấn, trị giá 5,02 tỉ USD, tăng 27,6%.

Việt Nam nhập khẩu từ thị trường chính Trung Quốc đạt 4,77 tỉ USD, tăng 53,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng gần 38% so với cùng kỳ năm 2022. Hàn Quốc đạt 735 triệu USD, tăng 4,6%.

Năm tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu nhóm nguyên phụ liệu dệt may da giày đạt 11,11 tỉ USD, tăng 13,8%, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc, chiếm tỷ trọng tới 56%.

Nhóm kim loại thường và sản phẩm, Việt Nam nhập khẩu 4,89 tỉ USD tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc với 1,98 tỉ USD, tăng 25,8%.

Năm tháng đầu năm, xuất khẩu sang Mỹ đạt 44,44 tỉ USD, tăng mạnh nhất với 8,11 tỉ USD. Trong khi đó, tổng trị giá nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 54,88 tỉ USD, tăng mạnh nhất với 13,72 tỉ USD.

TÚ UYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/5-thang-dau-nam-co-5-nhom-hang-xuat-khau-tang-tren-1-ti-usd-post796126.html