5 phát minh vĩ đại được tìm ra một cách vô tình

Cùng điểm danh 5 phát minh vĩ đại được tìm ra một cách... vô tình qua video thú vị dưới đây.

Video: 5 phát minh vĩ đại được tìm ra một cách vô tình: