5 nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận năm 2010

(ĐCSVN) - Ngày 14/1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTW MTTQVN) tổ chức Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQVN (khóa VII) nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2009, đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2010.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Huỳnh Đảm - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQVN nêu rõ, đây là Hội nghị đầu tiên của Đoàn Chủ tịch trong nhiệm kỳ VII. Những nội dung của Hội nghị này không chỉ có ý nghĩa đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VII MTTQVN, tổng kết công tác mặt trận năm 2009, đề ra chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2010… mà còn có ý nghĩa với hoạt động của UBTW, Đoàn Chủ tịch và Thường trực UBTW MTTQVN toàn khóa VII. Trên tinh thần đó, đồng chí mong các đại biểu phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đánh giá về kết quả công tác mặt trận năm 2009 và dự kiến chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2010; góp ý vào dự thảo Quy chế hoạt động của UBTW, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTW MTTQ VN khóa VII; tờ trình về việc thành lập các Hội đồng tư vấn và Quy chế tổ chức, hoạt động của các Hội đồng tư vấn của UBTW MTTQ VN. Báo cáo về kết quả công tác mặt trận năm 2009 do đồng chí Vũ Trọng Kim – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTW MTTQ VN trình bày tại Hội nghị nhấn mạnh, năm 2009 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với hệ thống MTTQ VN. MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã tích cực, chủ động, năng động sáng tạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động do các Hội nghị UBTW MTTQ Việt Nam lần thứ VI đã đề ra. Nổi bật nhất là đã tổ chức Đại hội MTTQ cấp tỉnh và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ VN lần thứ VII với tinh thần "Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới và Phát triển", tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Năm 2009, MTTQ VN và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm trong việc cưới hỏi, ma chay; phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện các chính sách, biện pháp của Chính phủ góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời nâng cao chất lượng các cuộc vận động, nhất là hai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và "Ngày vì người nghèo", gắn với thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do bão lũ gây ra liên tiếp ở các tỉnh miền Trung và Tây nguyên, MTTQ VN đã nhanh chóng động viên, thăm hỏi nhân dân vùng lũ, tổ chức quyên góp, ủng hộ, vận động các tầng lớp nhân dân có các hình thức phù hợp giúp đỡ những gia đình có người bị nạn, bị thiệt hại do lũ gây ra, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… được đẩy mạnh; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo được chăm lo chu đáo. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; tham gia góp ý kiến xây dựng nhiều dự thảo văn bản luật; phối hợp triển khai Pháp lệnh thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường, xã… Hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ VN ngày càng được mở rộng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế trong công tác mặt trận năm 2009. Đó là, việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về đại hội các cấp MTTQ ở một số địa phương chưa thực sự tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong nhân dân và hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ mặt trận sau Đại hội ở một số nơi chưa được kiện toàn đúng mức. Việc tổ chức các cuộc vận động, các phong trào một số nơi chưa có hiệu quả cao, chưa nhận được sự tham gia hướng ứng tích cực của đông đảo nhân dân… Những hạn chế này được các đại biểu tập trung thảo luận để tìm hướng giải quyết trong năm 2010 và những năm tiếp theo. Năm 2010, UBTW MTTQ VN đưa ra chương trình phối hợp hành động gồm 5 nội dung. Thứ nhất, tuyên truyền, động viên nhân dân và đa dạng hóa các hình thức tập hợp, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thứ hai, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát huy nguồn lực đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước. Thứ ba, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức, động viên nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước, xây dựng Đảng. Thứ tư, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế. Thứ năm, tăng cường tổ chức, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động. Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe và thảo luận góp ý vào dự thảo Quy chế hoạt động của UBTW, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực UBTW MTTQ VN khóa VII; dự thảo tờ trình về việc thành lập các Hội đồng tư vấn và Quy chế tổ chức, hoạt động của các Hội đồng tư vấn của UBTW MTTQ VN. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Vũ Trọng Kim đã tiếp thu các ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu vào các báo cáo đã trình bày tại Hội nghị. Các đại biểu cũng đã thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ nhất Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ VN. Trong năm 2009, Ban Thường trực UBTW MTTQVN và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức đợt vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo" gắn với việc thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ với kết quả là 2.517 nhà Đại đoàn kết đã được xây dựng. Tính đến ngày 15-12-2009, quỹ "Vì người nghèo" Trung ương vận động được 107,1 tỷ đồng; quỹ "Vì người nghèo" các địa phương vận động được 315,7 tỷ đồng. Đặc biệt, chương trình "Nối vòng tay lớn" được tổ chức vào ngày 31-12-2009 ở cầu truyền hình Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được các tổ chức, cá nhân, đơn vị, địa phương ủng hộ và đăng ký ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" các cấp và ủng hộ người nghèo thông qua các chương trình, dự án với số tiền 4.938 tỷ đồng.