5 nhân vật IT trẻ gây sốc ở Mỹ!

    Gốc

    (SVVN) Họ chính là thế hệ tiếp theo của những doanh nhân, những nhà phát minh và đổi mới - mà hầu hết trong số họ rất ít người nào đủ tuổi được phép mua bia. Hãy xem họ là ai?

      Nguồn Nông Nghiệp: http://www.hoahoctro.vn/NHIPSONG/13830.hht