5 nguyên tắc phong thủy cơ bản

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Phong thủy là nghệ thuật sắp đặt các món đồ trong nhà để tạo ra dòng chảy năng lượng tốt nhất cho bạn.

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/chuyende/phongthuy/2008/12/31/045828/2010