5 nghề IT thịnh hành năm 2008

    Báo Người Lao Động
    3 đăng lạiGốc

    Công nghệ thông tin, viễn thông (IT) là lĩnh vực rất thịnh hành trong năm 2008, chỉ đứng sau lĩnh vực tài chính, ngân hàng và phát triển hạ tầng. Hiện nay, có 5 nghề thuộc ngành IT thu hút nhiều lao động, gồm kỹ sư phần mềm, kỹ sư kiểm tra chất lượng, kỹ sư hệ thống, quản trị mạng và lập trình viên.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cntt/220521.asp