5 mục tiêu lớn của Tỉnh đoàn Lâm Đồng

Để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, vừa qua Ban thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng xây dựng Chương trình hành động gồm năm nội dung.

5 mục tiêu lớn của Tỉnh đoàn Lâm Đồng - Ảnh 1

Hơn 1.000 đoàn viên là học sinh, sinh viên tại Lâm Đồng tập trung tại quảng trưởng Lâm Viên (TP Đà Lạt) để biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Quỳnh Uyển

Đây được đánh giá là những mục tiêu đầy tham vọng nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn, xây dựng Đoàn và các tổ chức thanh thiếu niên do Đoàn làm nòng cốt vững mạnh để xứng đáng là “cánh tay phải của Đảng”.

Theo đó các chương trình cụ thể được xây dựng như sau:

Chương trình 1 sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi bằng cách thường xuyên tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề để giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên.

Ngoài ra còn tổ chức các diễn đàn thảo luận về phẩm chất trung thực, trách nhiệm và nghị lực trong thanh niên. Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những hình mẫu thanh niên trên các lĩnh vực, tăng cường phối hợp với các ngành trong giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

Tỉnh đoàn cũng sẽ định kỳ tổ chức giao ban, tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội của Đoàn. Nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Tổ chức các cuộc thi báo cáo viên giỏi các cấp.

Chương trình 2 sẽ chú trọng phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xung kích tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền của Tổ quốc.

Cụ thể Tỉnh đoàn sẽ hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, tăng cường xây dựng các mô hình Tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại; tham gia xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn; chung tay xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, Triển khai Phong trào “Thanh niên xung kích ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Nơi này cũng cam kết hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện về ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp của thanh niên nông thôn, và tiến hành xây dựng đề án làng thanh niên lập nghiệp công nghệ cao, đề án thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật .

Để thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2012 - 2017”, Tỉnh đoàn tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, triển khai các mô hình tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, duy trì hoạt động của các đội thanh niên xung kích, tổ tuần tra thanh niên, vọng gác thanh niên, các điểm sơ cấp cứu.

Chương trình 3 sẽ hướng đến mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội.

Giải pháp cho chương trình sẽ là tổ chức đa dạng các hoạt động chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân và tăng cường kết nối, gặp gỡ, giao lưu với thanh niên các tỉnh lân cận, các tỉnh trong cụm Tây Nguyên. Củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội tại các địa bàn dân cư vùng sâu, vùng xa.

Các đơn vị sẽ tập trung phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích ở xã, phường, thị trấn, buôn làng, và đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thanh niên lao động tự do, thanh niên đi làm ăn xa.

Chương trình 4 sẽ thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao năng lực phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Với mục tiêu này, hội đồng Đội các cấp hướng dẫn các cơ sở Đội tổ chức sâu rộng cuộc vận động “Thiếu nhi Lâm Đồng thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống phù hợp với từng nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng ở các địa bàn khác nhau

Theo Tỉnh đoàn, các đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng các phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”, phát huy tinh thần tương thân, tương ái bằng chương trình “bạn giúp bạn” trong các hoạt động của thiếu nhi.

Tổ chức trại hè, các lớp học kỳ trong quân đội, quản lý và định hướng tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi. Phối hợp tổ chức các hoạt động dạy bơi, dạy phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích cho thiếu niên, nhi đồng, hay kết nối các lực lượng xã hội quan tâm đến đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Chương trình 5 sẽ nhằm tới việc nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại thanh niên, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Các biện pháp chính của chương trình sẽ là phối hợp với Sở ngoại vụ tổ chức các lớp tập huấn các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về hội nhập quốc tế, đặc biệt về cộng đồng ASEAN và các hiệp định kinh tế mới mà Việt Nam tham gia.

Ngoài ra tỉnh đoàn sẽ định kỳ tổ chức các hội thi ngoại ngữ dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, chỉ đạo các trường đại học và cao đẳng thành lập các câu lạc bộ ngoại ngữ, kỹ năng, hay triển khai phong trào học tập, nâng cao trình độ tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên.

Vũ Minh