5 doanh nghiệp dệt may tham gia thỏa ước nhóm

LĐLĐ TP Thủ Đức, TP HCM chiều 9-9 tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành dệt may giai đoạn 2022-2025.

Tham gia ký kết có 5 doanh nghiệp gồm: Công ty CP SX TM DV XNK Indira Gandhi, Công ty TNHH Sản xuất May mặc Kiều Hưng, Công ty TNHH SX DV TM Vạn Thành, Công ty TNHH SX TM DV Long Cường và Công ty CP Chỉ may Hưng Long, với tổng số gần 400 lao động.

Thỏa ước nhóm có nhiều nội dung có lợi cho người lao động như: lương cao hơn 6% trở lên so với lương tối thiểu vùng; thưởng sáng kiến, cải tiến với mức ít nhất 5% giá trị làm lợi thu về; hỗ trợ bữa ăn giữa ca thấp nhất 20.000 đồng/người/bữa; hỗ trợ tiền thuê nhà thấp nhất 500.000 đồng/người/tháng; hằng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động...

Đại diện các doanh nghiệp tại lễ ký kết

Đại diện các doanh nghiệp tại lễ ký kết

Chương trình nằm trong dự án "Thúc đẩy đối thoại xã hội tại nơi làm việc và thương lượng tập thể hiệu quả trong ngành dệt may" được ký kết giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Hà Lan.

Tin-ảnh: H.Đào

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/cong-doan/5-doanh-nghiep-det-may-tham-gia-thoa-uoc-nhom-20220909212519117.htm