5 DIỄN VIÊN KỊCH GIẢI MAI VÀNG 2008: Mạnh Tràng tỏ ra vượt trội

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Giải Mai Vàng 2008 của Báo Người Lao Động đã đề cử 5 diễn viên sân khấu kịch có vai diễn xuất sắc nhất trong năm 2008 gồm: Ái Như, Mạnh Tràng, Hoàng Sơn, Quyền Linh và Văn Long.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2008/11/20081105.17664.ca