5 công ty Ấn Độ "bắt tay" mua mỏ than nước ngoài

(Vitinfo) - Tờ tin tức Press Trust của Ấn Độ đưa tin, 5 công ty khu vực công của Ấn Độ đã chung tay giành được mỏ than nước ngoài.